Zkušební lekce

Kurzy češtiny pro cizince

Čeština pro cizince / Czech for foreigners

Výuka nejčastěji probíhá v angličtině nebo němčině. Vysvětlit gramatiku ale zvládnu i ve francouzštině a italštině. Zaměření kurzu je dle požadovaných tematických okruhů. Využívám kvízy, vedu dialogy, podporuji zpětnou vazbu.

Vystudovala jsem bohemistiku na UJEP v Ústí nad Labem, vedla jsem kurzy pro cizince ve firmě Bosch a E.On a individuálně již pro mnoho studentů různých národností.

Communication is also possible in English, German, Italian and French.